Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om te sporten, bewegen, spelen, verplaatsen en ontmoeten.

Kopenhagen, Melbourne, Amsterdam, … De meest leefbare steden zijn steden waar mensen heel actief zijn. Hoe bewegen mensen in die steden? Hoe kunnen we onze steden en gemeenten in beweging krijgen? Hoe bouw je aan een stad die beweging faciliteert en waar gezonde keuzes vanzelfsprekend worden?

Steden, die inzetten op het creëren van een veilige, toegankelijke en uitnodigende omgeving, slagen erin de fysieke activiteit van hun burgers te verhogen.

Meer laagdrempelig bewegen in je directe omgeving, gaat doorgaans hand in hand met een betere gezondheid, meer veiligheid, meer groen en meer sociale cohesie voor de lokale gemeenschap. Beweegvriendelijke steden zijn leefbare steden!

Begin 2018 startte de interdisciplinaire onderzoeksgroep Vital Cities van Howest een samenwerking met de stad Brugge en de stad Kortrijk voor een toegepast onderzoek over de beweegvriendelijkheid van de steden met als doel:

  • Verzamelen en analyseren van data die kan gebruikt worden om beweegvriendelijkheid van een stad in kaart te brengen.
  • Op buurtniveau analyseren in welke mate de openbare ruimte mensen bewust of onbewust aanzet tot een laagdrempelige manier van bewegen.
  • Ontwikkelen van een methodiek die kan toegepast worden om te komen tot een breder en geïntegreerd beweegbeleid binnen de stad.
  • Inspireren aan de hand van good practices bij het bouwen aan een actieve & gezonde stad.

 

Binnen deze onderzoekslijnen wordt expertise uit verschillende domeinen ingezet.

De onderzoeksgroep Vital Cities biedt procesbegeleiding aan bij het creëren van een beweegvriendelijke omgeving door het analyseren van (openbare) data, omgevingsanalyse,  participatietrajecten en advies voor het opzetten van concrete beweeginitiatieven in de openbare ruimte.

www.vitalcities.be


Gerelateerd

Inno-Quarter, prototypes rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen met een testpubliek op zomerfestivals

Een creatieve mix van festivalbezoekers, jonge ondernemers en onderzoekers om net ontwikkelde prototypes onder de loep te nemen vooraleer het product of de dienst op de markt wordt losgelaten.

Meer info

We App To Move, een opstap naar meer sport voor kanszoekende jongeren

We App To Move, een digitale tool die kwetsbare jongeren helpt sport- en bewegingsactiviteiten te ontdekken en meteen contact te treden met elkaar. Zo kunnen ze elkaar stimuleren om samen aan het sporten te gaan.

Meer info

Cupido, cultuur en cultureel erfgoed als motor voor regionale ontwikkeling

Het Cupido project gebruikt cultuur (kunst, dans, muziek, …) en cultureel erfgoed als motor voor regionale ontwikkeling en het versterken van sociale cohesie binnen verschillende regio’s in Europa.

Meer info

Van morele stress naar morele veerkracht bij leerkrachten secundair onderwijs.

Morele stress, het wrange gevoel dat medewerkers ervaren wanneer zij niet kunnen handelen volgens hun waarden en visie op wat voor hen het ‘goede doen’ betekent in hun job. Dit kwalitatief onderzoek wil het begrip morele stress/morele veerkracht introduceren en onderzoeken in het secundair onderwijs.

Meer info