Een creatieve mix van festivalbezoekers, jonge ondernemers en onderzoekers om net ontwikkelde prototypes onder de loep te nemen vooraleer het product of de dienst op de markt wordt losgelaten. De directe feedback van het testpubliek op zomerfestivals zorgt dat prototypes snel en zinvol kunnen aangepast worden.

Negen op de tien innovaties falen. Vaak omdat het prototype niet voldoende werd getest voor het op de markt komt. Vaak wordt er marktonderzoek gedaan bij de toekomstige gebruiker, of worden verschillende prototypes gemaakt in een besloten omgeving. Het gebeurt veel minder dat deze prototypes ook echt in de praktijk worden getest vooraleer ze op de markt worden gezet. Inno-quarter kiest voor een andere aanpak. Prototypes en innovaties worden getest op Europese festivals. De deelnemende festivals worden gebruikt als een levend labo. Start-ups en onderzoekers kunnen hun product of dienst uitvoerig testen in de echte wereld vooraleer ze het op de markt brengen. Een festival vormt een tijdelijke mini-samenleving waar ook moet nagedacht worden over vraagstukken rond energie, afval, voedsel, … Het biedt dan ook de perfecte omgeving om snel input en feedback te krijgen over de innovaties. Met de verworven kennis kan het product of dienst verder worden verfijnd. Zo verhoogt Inno-Quarter de kans op slagen bij een introductie op de markt.

Het project richt zich op prototypes van producten en diensten die werken rond de duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties, en zo bijdragen aan betere wereld.

'Sjiek', dat zijn 2 studenten IPO (Roel Heyninck en Jeroen Depuydt) die een eindwerk hadden gemaakt rond speciale vuilbakken voor het opvangen/verzamelen van kauwgom. Op het Welcome To The Village festival in Nederland werden een week lang workshops georganiseerd rond duurzame innovaties (dat project heet DORP). In de zomer van 2019 hebben Roel en Jeroen er hun product voorgesteld en werd vanuit hun product verder gewerkt aan nieuwe afgeleide duurzame producten. Hun idee: we verzamelen kauwgom en gebruiken dat als grondstof om weer andere producten te ontwikkelen

https://innoquarter.eu/

 

 


Gerelateerd

Babbelbuddy Brugge, een klankbord voor wie zich soms eenzaam voelt

Heb je nood aan een telefoontje, brief of videochat? Babbelbuddy is er voor jou!

Meer info

MaM • Mind- And Makerspace, een creatieve plek die inspireert en connecteert

Dé ruimte die volop inzet op creativiteit, ontmoeting, connectie en samenwerking.

Meer info

We App To Move, een opstap naar meer sport voor kanszoekende jongeren

We App To Move, een digitale tool die kwetsbare jongeren helpt sport- en bewegingsactiviteiten te ontdekken en meteen contact te treden met elkaar. Zo kunnen ze elkaar stimuleren om samen aan het sporten te gaan.

Meer info

Cupido, cultuur en cultureel erfgoed als motor voor regionale ontwikkeling

Het Cupido project gebruikt cultuur (kunst, dans, muziek, …) en cultureel erfgoed als motor voor regionale ontwikkeling en het versterken van sociale cohesie binnen verschillende regio’s in Europa.

Meer info