Leerkracht zijn: te gek!?

Morele stress, het wrange gevoel dat medewerkers ervaren wanneer zij niet kunnen handelen volgens hun waarden en visie op wat voor hen het ‘goede doen’ betekent in hun job.

Dit kwalitatief onderzoek wil het begrip morele stress/morele veerkracht introduceren en onderzoeken in het secundair onderwijs vanuit de onderzoeksvraag: welke bronnen en hulpbronnen van morele stress zijn er voor leerkrachten secundair onderwijs?

Deelvragen:

  • Welke zijn belangrijke waarden voor individuele leerkrachten secundair onderwijs binnen de componenten van hun professioneel zelfverstaan die gelinkt kunnen worden aan wat voor hen ‘een goede leerkracht zijn’ is?
  • Wat zijn interne en externe belemmerende factoren bij leerkrachten in het secundair onderwijs op micro-, meso- en macro-niveau die leiden tot morele stress?
  • Welke copingmechanismen herkennen we bij de leerkracht m.b.t. autonomie, betrokkenheid en competentie van leerkrachten om met morele stress om te gaan op individueel als organisatieniveau?
  • Welke hulpbronnen herkennen we alsnog op niveau van de organisatie om met morele stress om te gaan?

Leerkrachten leren morele stress (h)erkennen in hun dagelijks werk en maken onderscheid tussen andere vormen van stress, dit met oog op kwaliteitsvolle retentie. Hierbij wordt vertrokken vanuit het professioneel zelfverstaan van de leerkracht (2012, Kelchtermans). Met het onderzoek willen we een bijdrage leveren in het benoemen van een bijzondere dimensie van stress, namelijk morele stress, waarmee ook onderscheid wordt gemaakt in verschillende soorten stress.

De bronnen van morele stress en de hulpbronnen morele veerkracht in het onderwijs worden in kaart gebracht via literatuurstudie, groepsgesprekken en diepte-interviews met leerkrachten secundair onderwijs.

www.morelestress.be

 


Gerelateerd

Vital Cities stimuleert een beweegvriendelijke omgeving

Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om te sporten, bewegen, spelen, verplaatsen en ontmoeten.

Meer info

Inno-Quarter, prototypes rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen met een testpubliek op zomerfestivals

Een creatieve mix van festivalbezoekers, jonge ondernemers en onderzoekers om net ontwikkelde prototypes onder de loep te nemen vooraleer het product of de dienst op de markt wordt losgelaten.

Meer info

DETUIN, een plek waar experimenteren en leren centraal staan

DETUIN is een project dat verschillende actoren in de buurt wil samenbrengen. Studenten van Howest, de hogeschool West-Vlaanderen, de basisschool…

Meer info

Design for (every)one - D4E1

Co-creatie van hulpmiddelen op maat met een team van ergotherapeuten.

Meer info