Leerkracht zijn: te gek!?

Morele stress, het wrange gevoel dat medewerkers ervaren wanneer zij niet kunnen handelen volgens hun waarden en visie op wat voor hen het ‘goede doen’ betekent in hun job.

Dit kwalitatief onderzoek wil het begrip morele stress/morele veerkracht introduceren en onderzoeken in het secundair onderwijs vanuit de onderzoeksvraag: welke bronnen en hulpbronnen van morele stress zijn er voor leerkrachten secundair onderwijs?

Deelvragen:

  • Welke zijn belangrijke waarden voor individuele leerkrachten secundair onderwijs binnen de componenten van hun professioneel zelfverstaan die gelinkt kunnen worden aan wat voor hen ‘een goede leerkracht zijn’ is?
  • Wat zijn interne en externe belemmerende factoren bij leerkrachten in het secundair onderwijs op micro-, meso- en macro-niveau die leiden tot morele stress?
  • Welke copingmechanismen herkennen we bij de leerkracht m.b.t. autonomie, betrokkenheid en competentie van leerkrachten om met morele stress om te gaan op individueel als organisatieniveau?
  • Welke hulpbronnen herkennen we alsnog op niveau van de organisatie om met morele stress om te gaan?

Leerkrachten leren morele stress (h)erkennen in hun dagelijks werk en maken onderscheid tussen andere vormen van stress, dit met oog op kwaliteitsvolle retentie. Hierbij wordt vertrokken vanuit het professioneel zelfverstaan van de leerkracht (2012, Kelchtermans). Met het onderzoek willen we een bijdrage leveren in het benoemen van een bijzondere dimensie van stress, namelijk morele stress, waarmee ook onderscheid wordt gemaakt in verschillende soorten stress.

De bronnen van morele stress en de hulpbronnen morele veerkracht in het onderwijs worden in kaart gebracht via literatuurstudie, groepsgesprekken en diepte-interviews met leerkrachten secundair onderwijs.

www.morelestress.be

 


Gerelateerd

Vital Cities stimuleert een beweegvriendelijke omgeving

Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om te sporten, bewegen, spelen, verplaatsen en ontmoeten.

Meer info

Design for (every)one - D4E1

Co-creatie van hulpmiddelen op maat met een team van ergotherapeuten.

Meer info

MaM • Mind- And Makerspace, een creatieve plek die inspireert en connecteert

Dé ruimte die volop inzet op creativiteit, ontmoeting, connectie en samenwerking.

Meer info

Social Creativity Cup 2020

Volkstuin 2.0 winnaar van de Social Creativity Cup 2020!

Meer info