Het Cupido project gebruikt cultuur (kunst, dans, muziek, …) en cultureel erfgoed als motor voor regionale ontwikkeling en het versterken van sociale cohesie binnen verschillende regio’s in Europa.

Het Cupido project focust op de ontwikkeling van nieuwe bedrijven in de culturele en erfgoedsector. Het is een partnerschap met 14 leden uit 7 regios rond de Noordzee. De leden vertegenwoordigen veelal landelijke gebieden met een verouderende bevolking, een lage bevolkingsgraad, uitdagingen om op lokaal gemeentelijk vlak basisvoorzieningen te garanderen, … kortom allerlei zaken die de regio’s niet meteen aantrekkelijk maken om te wonen en werken.

Met dit project worden allerlei nieuwe initiatieven, projecten, business modellen en bedrijven opgezet om de regio’s aantrekkelijker te maken.

Door de uitbouw van nieuwe bedrijven die vertrekken vanuit het lokale culturele veld wordt gewerkt aan het versterken van de concurrentiekracht, het creëren van werkgelegendheid, aan het versterken van sociale cohesie tussen de lokale inwoners, het uitbouwen van een sterkere economische positie, … Alles met als doel een  algemene duurzame toekomst voor de regio, waar het fijn is om te werken en te leven.

Howest zorgt binnen dit project voor ondersteuning en begeleiding bij de uitbouw van start-ups. Door het ondersteunen van cultureel ondernemerschap dragen we ons steentje bij aan de opwaardering van de verschillende regio’s. In België werken wordt samengewerkt met partners uit de Westhoek (Gemeente Heuvelland en Dranouter VZW).

https://northsearegion.eu/cupido/


Gerelateerd

Babbelbuddy Brugge, een klankbord voor wie zich soms eenzaam voelt

Heb je nood aan een telefoontje, brief of videochat? Babbelbuddy is er voor jou!

Meer info

Peer Support, jongeren ondersteunen leeftijdsgenoten met vragen of problemen

Jongeren worden gemotiveerd om leeftijds- of leefstijlgenoten (‘Peers’) met vragen en problemen te ondersteunen.

Meer info

We App To Move, een opstap naar meer sport voor kanszoekende jongeren

We App To Move, een digitale tool die kwetsbare jongeren helpt sport- en bewegingsactiviteiten te ontdekken en meteen contact te treden met elkaar. Zo kunnen ze elkaar stimuleren om samen aan het sporten te gaan.

Meer info

Vital Cities stimuleert een beweegvriendelijke omgeving

Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om te sporten, bewegen, spelen, verplaatsen en ontmoeten.

Meer info