Het Cupido project gebruikt cultuur (kunst, dans, muziek, …) en cultureel erfgoed als motor voor regionale ontwikkeling en het versterken van sociale cohesie binnen verschillende regio’s in Europa.

Het Cupido project focust op de ontwikkeling van nieuwe bedrijven in de culturele en erfgoedsector. Het is een partnerschap met 14 leden uit 7 regios rond de Noordzee. De leden vertegenwoordigen veelal landelijke gebieden met een verouderende bevolking, een lage bevolkingsgraad, uitdagingen om op lokaal gemeentelijk vlak basisvoorzieningen te garanderen, … kortom allerlei zaken die de regio’s niet meteen aantrekkelijk maken om te wonen en werken.

Met dit project worden allerlei nieuwe initiatieven, projecten, business modellen en bedrijven opgezet om de regio’s aantrekkelijker te maken.

Door de uitbouw van nieuwe bedrijven die vertrekken vanuit het lokale culturele veld wordt gewerkt aan het versterken van de concurrentiekracht, het creëren van werkgelegendheid, aan het versterken van sociale cohesie tussen de lokale inwoners, het uitbouwen van een sterkere economische positie, … Alles met als doel een  algemene duurzame toekomst voor de regio, waar het fijn is om te werken en te leven.

Howest zorgt binnen dit project voor ondersteuning en begeleiding bij de uitbouw van start-ups. Door het ondersteunen van cultureel ondernemerschap dragen we ons steentje bij aan de opwaardering van de verschillende regio’s. In België werken wordt samengewerkt met partners uit de Westhoek (Gemeente Heuvelland en Dranouter VZW).

https://northsearegion.eu/cupido/


Gerelateerd

Inno-Quarter, prototypes rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen met een testpubliek op zomerfestivals

Een creatieve mix van festivalbezoekers, jonge ondernemers en onderzoekers om net ontwikkelde prototypes onder de loep te nemen vooraleer het product of de dienst op de markt wordt losgelaten.

Meer info

Peer Support, jongeren ondersteunen leeftijdsgenoten met vragen of problemen

Jongeren worden gemotiveerd om leeftijds- of leefstijlgenoten (‘Peers’) met vragen en problemen te ondersteunen.

Meer info

MaM • Mind- And Makerspace, een creatieve plek die inspireert en connecteert

Dé ruimte die volop inzet op creativiteit, ontmoeting, connectie en samenwerking.

Meer info

Howest-campus Brugge Station krijgt allereerste ‘Knikjesgang’

Twee jaar geleden werden in heel Vlaanderen tal van straten omgedoopt tot ‘Knikjesstraat’. Nu elkaar ontmoeten op de campus weer volop mogelijk is, werd  naar aanleiding van de wereldwijde Dag van de glimlach de allereerste ‘Knikjesgang’ ingehuldigd op de Howest-campus Brugge Station.

Meer info