Jongeren worden gemotiveerd om leeftijds- of leefstijlgenoten (‘Peers’) met vragen en problemen te ondersteunen.

Peer Support is een manier van samenwerken en elkaar ondersteunen. Peers helpen elkaar met behulp van eigen kennis, inzichten en ervaring. ‘Peer zijn’ betekent dat je op vele manieren gelijkwaardig bent en/of in gelijkaardige omstandigheden verkeert.

Aan de hand van concrete handvaten maken we wie wil wegwijs in de wondere wereld van Peer Support en geven we jullie concrete tips om Peer Support te implementeren.

Er zijn verschillende vormen van peer support:

 • Als peer leader ben je een gastheer/gastvrouw voor de eerstejaarsleerlingen en maak je hen wegwijs in de school.
 • Als peer tutor help je medeleerlingen bij het leren en uitvoeren van studietaken en werkzaamheden op school.
 • Als peer mentor ben je een raadgever en een rolmodel, waarmee een medeleerling zich kan identificeren.
 • Als vertrouwensleerling ondersteun je peers door signalen van onwelbevinden op te vangen, gepaste ondersteuning te bieden en eventueel door te verwijzen.
 • Als peer mediator bemiddel je om conflicten tussen peers te helpen oplossen.
 • Als peer educator geef je voorlichting aan je peers.
 • Als peer coach leid je een groep leerlingen bij (onderwijs)activiteiten binnen de school of het schoolterrein en kan je ook een rol spelen bij de Brede School*.

(*) Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

Aan peer support worden op basis van ervaring en onderzoek specifieke voordelen gekoppeld:

 • voor jongeren( bv.: ontwikkeling van sociale, communicatieve en metacognitieve vaardigheden, beter welbevinden, actief burgerschap)
 • voor opvoeders (bv.: tijdswinst, minder stress omdat jongeren bepaalde zaken zelf aanpakken)
 • voor de organisatie (bv.: bevordering veilig en positief klimaat.)

Waar?

 • Postgraduaat Peer Support coach te Howest Brugge
 • Peer Support op maat af te spreker met organisatie of school

Wanneer?

 • Post graduaat Peer Support coach: januari 2021- juni 2021
 • Peer support in jouw school/organisatie: op vraag

http://www.peersupportvlaanderen.be/

Prijs?
Af te spreken met Peer Support Vlaanderen
Delen

Gerelateerd

Howest-campus Brugge Station krijgt allereerste ‘Knikjesgang’

Twee jaar geleden werden in heel Vlaanderen tal van straten omgedoopt tot ‘Knikjesstraat’. Nu elkaar ontmoeten op de campus weer volop mogelijk is, werd  naar aanleiding van de wereldwijde Dag van de glimlach de allereerste ‘Knikjesgang’ ingehuldigd op de Howest-campus Brugge Station.

Meer info

Inno-Quarter, prototypes rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen met een testpubliek op zomerfestivals

Een creatieve mix van festivalbezoekers, jonge ondernemers en onderzoekers om net ontwikkelde prototypes onder de loep te nemen vooraleer het product of de dienst op de markt wordt losgelaten.

Meer info

Vital Cities stimuleert een beweegvriendelijke omgeving

Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om te sporten, bewegen, spelen, verplaatsen en ontmoeten.

Meer info

We App To Move, een opstap naar meer sport voor kanszoekende jongeren

We App To Move, een digitale tool die kwetsbare jongeren helpt sport- en bewegingsactiviteiten te ontdekken en meteen contact te treden met elkaar. Zo kunnen ze elkaar stimuleren om samen aan het sporten te gaan.

Meer info