We App To Move, een digitale tool om maatschappelijk kwetsbare jongeren te ondersteunen in een opstap naar meer sport.

Buurtsport Brugge is een lokale dienst van het OCMW Brugge (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) en biedt op een laagdrempelige, buurtgerichte manier sport- en bewegingsactiviteiten aan buurtbewoners aan die geen aansluiting vinden bij het reguliere sportverenigingsleven.
Jongeren vormen een belangrijke doelgroep van Buurtsport. Elke jongere is welkom op de initiatieven georganiseerd door Buurtsport, maar er wordt specifieke aandacht besteed aan jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Sommige jongeren groeien immers op in gezinnen waar geen cultuur van georganiseerde vrijetijdsparticipatie heerst. Ze vinden hun weg niet naar sportclubs, en plannen hun vrije tijd niet vooraf in (zoals vereist is voor bijvoorbeeld sportclubdeelname). Met deze jongeren valt bijgevolg nauwelijks af te spreken op de klassieke, voor-gestructureerde manier.

Het project ‘We App To Move ’ ontwikkelde een faciliterende smartphone app, samen met en op maat van kanszoekende jongeren (tussen 16 en 22 jaar). Deze digitale tool helpt jongeren om in contact te treden met elkaar, zich te organiseren, zicht te krijgen op bestaande initiatieven of op stapel staande initiatieven, zodat ze elkaar versterken om samen aan het sporten te gaan.

Het innovatieve karakter van dit project weerspiegelt zich zowel in het doel als in de werkwijze. Drie zaken zijn innovatief: de digitale tool, de methodiek van co-creatie waarbij de eindgebruiker (de maatschappelijk kwetsbare jongere) en andere belanghebbenden betrokken worden bij de ontwikkeling van de tool, en de kruisbestuiving van de krachten van studenten hoger onderwijs en de krachten van kanszoekende jongeren. Het OCMW Brugge deed voor de ontwikkeling van de tool immers beroep op studenten van de afdeling ‘Devine’ en ‘Sport en Bewegen’, die de handen in elkaar sloegen om samen met de eindgebruikers (de kanszoekende jongeren) deze toegankelijke tool te ontwikkelen via een proces van co-creatie.


Gerelateerd

Peer Support, jongeren ondersteunen leeftijdsgenoten met vragen of problemen

Jongeren worden gemotiveerd om leeftijds- of leefstijlgenoten (‘Peers’) met vragen en problemen te ondersteunen.

Meer info

Babbelbuddy Brugge, een klankbord voor wie zich soms eenzaam voelt

Heb je nood aan een telefoontje, brief of videochat? Babbelbuddy is er voor jou!

Meer info

Cupido, cultuur en cultureel erfgoed als motor voor regionale ontwikkeling

Het Cupido project gebruikt cultuur (kunst, dans, muziek, …) en cultureel erfgoed als motor voor regionale ontwikkeling en het versterken van sociale cohesie binnen verschillende regio’s in Europa.

Meer info

DETUIN, een plek waar experimenteren en leren centraal staan

DETUIN is een project dat verschillende actoren in de buurt wil samenbrengen. Studenten van Howest, de hogeschool West-Vlaanderen, de basisschool…

Meer info