Leerkracht zijn: te gek?!

Op 20 november 2020 organiseren de bacheloropleidingen Secundair Onderwijs en Verpleegkunde een webinar over morele stress bij leerkrachten in het secundair onderwijs.

Van morele stress naar morele veerkracht bij leerkrachten secundair onderwijs.

Morele stress, het wrange gevoel dat medewerkers ervaren wanneer zij niet kunnen handelen volgens hun waarden en visie op wat voor hen het ‘goede doen’ betekent in hun job.
Dit kwalitatief onderzoek wil het begrip morele stress/morele veerkracht introduceren en onderzoeken in het secundair onderwijs.